Fabrication Works ( งานเชื่อมประกอบและแปรรูบโลหะ )

     งานเชื่อมประกอบและแปรรูปโลหะ แบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะการใช้งานและการผลิต ของเราคือ 

 งานโลหะแผ่น ( Sheet Metal ) , งานทำตามความต้องการของลูกค้า ( Made To Order ) และ งานโครงสร้างเหล็ก ( Steel Structure ) โดยมีรายละเอียดตั้งต่อไปนี้

             1.งานโลหะแผ่น ( Sheet Metal Works ) ลักษณะของงาน เริ่มตั้งแต่การโลหะแผ่น ขนาดมาตราฐานในท้องตลาด ทั่วไป มาทำการแปรรูป ด้วยเครื่องจักรของเราและหรือ เครื่องจักรจากภายนอกถ้าจำเป็น เช่น การม้วนให้เป็นวงกลม การพับให้เป็นมุมต่างๆ ตามต้องการ แล้วนำมาประกอบ เชื่อม ให้ติดกันด้วยเครื่องเชื่อมตามมาตราฐานงานเชื่อม ของแต่ละประเภทของชิ้นงาน และลักษณะการใช้งาน หลังจากทำการเชื่อมประกอบเสร็จแล้ว ก็ทำการตกแต่ง แนวเชื่อม ขัดผิว หรือ พ่นสี ตามแต่ ความต้องของลูกค้า

           งานโลหะแผ่นยังสามารถแบ่งตามการใช้วัสดุในการผลิต เช่น เหล็ก จากรูปภาพตัวอย่างของชิ้นงานที่ทำขึ้นจากเหล็ก มีรายละเอียดของชิ้นงาน ดังนี้

  steel1

 • No.1  Agitator Tank เป็นถังสำหรับใช้ในการปั่นเยื่อกระดาษ เพื่อนำเศษกระดาษมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ 
 • No.2  Hopper เป็นชิ้นส่วน ของเครื่องจักร ที่อยู่ส่วนบนของเครื่องจักรใช้ในการเติมวัตถุดิบทีละมากๆ
 • No.3  Chimney ปล่องควันของเครื่องจักร
 • No.4  Mixer Tank เป็นถังสำหรับผสมเคมีต่างๆแล้วกวนให้เข้ากันเพื่อจ่ายไปตามท่อเข้าสู่กระขบวนการต่อไป
 • No.5  Condensate Tank เป็นถังเก็นน้ำ condensate จากระบบท่อของ ไอน้ำ จากการใช้งานซึ่งมีความร้อนอยู่ และนำกลับมาเข้าระบบของเครื่องต้มน้ำหรือ Boiler ต่อไป
 • No.6  Rolling Plate  เป็นงานที่นำเหล็กแผ่นมาม้วนด้วยเครื่องม้วนให้ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด
 • No.7  Steam Tank เป็นถังพักไอน้ำเพื่อจ่ายเข้าระบบการใช้งาน

          งานโลหะแผ่นที่ทำจากสแตนเลส จากรูปภาพตัวอย่างชิ้นงานมีรายเอียดดังนี้

  stainless-steel1

 • No.1  Coolling Hopper ใช้ในระบบบำบัดอากาศเสียซึ่งมีความร้อนและสารเคมีปะปน
 • No.2  Cyclone ใช้ในระบบกำจัดฝุ่นที่มีสารเคมีปนเปื้อน
 • No.3  Scrubber ใช้ในระบบบำบัดอากาศที่มีสารเคมีหรือฝุ่นผงต่างหลังจากCyclone
 • No.4  Cyclone ใช้ดักจับฝุ่นของสีฝุ่น เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • No.5  Duct เป็นท่อใช้กับระบบส่ง และดูด อากาศ ต่างๆ เช่น ระบบบำบัดอากาศต่างๆ
 • No.6  Stainless Tank เป็นถังสำหรับใส่น้ำที่มีสารกัดกร่อนปนเปื้อน ใช้สำหรับการชุบแข็งอลูมิเนียม

         งานโลหะแผ่นที่ทำจากเหล็กเคลือบสังกะสี ( Galvanized Sheet ) จากรูปภาพชิ้นงานมีรายละเอียดดังนี้

  galvanized1

 • No.1 , No.2 เป็นชิ้นส่วนของ Scrubber ที่ใช้ในระบบบำบัดอากาศเสียซึ่งมีสารเคมีบางชนิด จึงต้องใช้สังกะสีเคลือบเป็นตัวป้องกันการกร่อนของระบบ
 • No.3  Activated Carbon เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำจัดกลิ่นในอากาศ โดยใช้ Carbon เป็นตัวบำบัด 

            2. งานทำตามความต้องการของลูกค้า ( Made To Order ) เป็นงานที่ทำตามแบบของลูกค้า โดยการนำโลหะรูปพรรณ และ โลหะแผ่น มาแปรรูป ตัด ต่อ และเชื่อมหรือทำการยึดติดด้วย น๊อต สกรู ต่างๆ เป็นต้น เป็นชิ้นงานที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ทางบริษัทฯ มีบริการออกแบบ ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ได้ความแข็งแรงทนทานและราคาที่ประหยุดที่สุด โดยคำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตและการเลือกใช้วัสดุต่างๆ จากรูปภาพมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

  made-to-order1

 • No.1   Activated Carbon Frame เป็นโครงเหล็กของชุดบำบัดกลิ่นโดยลูกค้าจะนำ     ไปประกอบและติดตั้ง ในพื้นที่ใช้งาน
 • No.2   Mould Table เป็นโต๊ะสำหรับประกอบโมลด์หล่ออลูมิเนียมออกแบบโดยลูกค้าให้มีช่องสำหรับใส่ชิ้นส่วนแต่ละจุดตามความเหมาะสม
 • No.3 & No.4  Rack  ใช้สำหรับวางชิ้นงานเพื่อส่งต่อไปยังสถานี การทำงานขั้นตอนต่อไป
 • No.5   Check Sheet Stand ใช้สำหรับวางแผ่นตรวจสอบชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต
 • No.6 & No.7  Rack ใช้สำหรับวางชิ้นงานแล้วนำเข้าเตาอบ
 • No.8   Roller Support เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของสายพานลำเลียง ใช้วางลูกกลิ้งสำหรับรองรับสายพานเป็นช่วงๆ
 • No.9   Bin ถังเหล็กสำหรับใส่ Ingot , เศษโลหะ , หรือ ชิ้นงานที่เสีย
 • No.10 Work Bench เป็นทำงานสำหรับเรือเดินทะเล 

           3. งานโครงสร้างเหล็ก ( Steel Structure ) เป็นงานที่ต้องนำโลหะ หรือ เหล็กรูปพรรณ ต่างๆ เช่น I-Beam ,  H-Beam , เหล็กฉาก , ท่อ , เหล็กตัวซี , หรืออื่นๆ มาตัด ประกอบ หรือ เจาะรู แล้วนำมาเชื่อมประกอบ เป็นโครงสร้าง ต่างตามต้องการ เช่น โครงสร้างอาคาร โครงสร้างสำหรับวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน ที่มีนำหนักมาก เป็นต้น

  steel-structure1

   
   
หน้าแรก |  ข้อมูลบริษัท |  ผลงานและบริการ |  ลูกค้าของเรา |  ติดต่อเรา