งานสร้างเครื่องจักร ( Machine )

          ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรในปัจจุบัน รวมถึงความเจริญเติบโตของประเทศซึ่งกำลังพัฒนา กำลังขยายวงการพัฒนาไปสู่การเกษตรมากขึ้น ทำให้บุคลากรบางส่วนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรม เริ่มหันกลับไปใช้วิถีชิวิตในทางการเกษตรมากขึ้น ทำให้บุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมขาดแคลนมากขึ้น บางอุตสาหกรรมต้องใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งนั้นก็คือการส่งเงินออกนอกประเทศส่วนหนึ่ง ดังนั้น เครื่องจักรในอุตสากรรมยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเป็นลำดับ การพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ให้ได้ผลผลิตมากขึ้น จะทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ มีความเจริญก้าวไกล ขณะนี้ผู้ผลิตและสร้างเครื่องจักรในประเทศไทย มีความสามารถสร้างเครื่องจักรในบางอุตสากรรมให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าต่างประเทศ หรือ ดีกว่าแล้ว ดังนั้นการซื้อเครื่องจักรจากภายในประเทศเราเองมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น

           ทางบริษัทฯเรา รับสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ใช้ทำงานเฉพาะด้านของแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตนั้นๆ เครื่องจักรที่สร้างจะประกอบไปด้วย กลไกทางเครื่องกล ( Mechanical )  ระบบไฮดรอลิค ( Hydraulic ) ระบบนิวเมติก ( Pneumatic ) เป็นพื้นฐานของระบบ ส่วนระบบควบคุมจะใช้ ระบบควบคุมไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น Relay ไปจนถึง ระบบควบคุมด้วยโปรแกรม ( PLC และ Touch Screen ) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบ 

เครื่องจักรที่เราสร้างจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 • 1. เครื่องจักรที่สร้างจากต้นแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีความซับซ้อนมาก ดูแลรักษาและซ่อมแซมได้ง่ายไม่ต้องใช้ผู้ควบคุมดูแลที่มีความรู้มากนัก
 • 2. เครื่องจักรที่สร้างจากต้นแบบและทำการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิธภาพมากขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น แข็งแรงทนทานมากกว่าเดิม
 • 3. เครื่องจักรที่สร้างจากความต้องการของลูกค้า โดยการพิจารณาถึง การทำงานแต่ละขั้นตอนการทำงานปกติ แล้วทำการออกแบบและ สร้างขึ้นเป็นเครื่องจักร ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ ช่วยลดการสูญเสียของงานที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดจากความเมื่อยล้าในการทำงาน เช่น การทำงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม การยกของซึ่งมีน้ำหนักมากซ้ำๆเครื่องทดสอบรอยรั่ว ( Airleak Test Machine ) 

 • แสดงตัวอย่างเครื่องจักรผลงานของบริษัท  


 •  เครื่องทดสอบรอยรั่ว ( Air Leak Test Machine )

Alr Leak Test Machine          เครื่องทดสอบรอยรั่ว นี้ เป็น เครื่องทดสอบรอยรั่วของ ล้อรถยนต์ อลูมินียม สามารถทำการทดสอบล้อขนาด ตั้งแต่ 14 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว และ สามารถนำหลักการทำงานไปใช้กับการทดสอบชิ้นงานแบบอื่นได้

       ‹ หลักการทำงานของเครื่องจักร คือ การปิดด้านบนและด้านล่างของล้อโดยใช้ ระบบไฮโดรลิคเป็นกำลัง แล้วใช้ลมอัดเข้าภายใน และคงไว้ซึ่งความดันตามต้องการแล้วนำลงไปในน้ำแล้วหมุนชิ้นงานเพื่อดูฟองอากาศที่ออกมาจากรอยรั่ว หากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของล้อ ทั้งระบบจะทำงานโดยอัติโนมัติ ตามขั้นตอนโดยการควบคุมทางไฟฟ้าโดย PLC 


 • เครื่องทดสอบความแข็งแรงของล้ออลูมินียม ( Dymanic Test Machine )

          dynamic test machineเครื่องทดสอบความแข็งแรงของล้อนี้เป็นเครื่องสำหรับทดสอบความแข็งแรงของล้อที่ได้ทำการผลิตโดยการนำชิ้นงานจากการสุ่มตัวอย่าง หรือจากการเริ่มทำรุ่นใหม่หลังจากที่ได้ออกแบบมาแล้ว ก่อนที่จะทำการผลิตอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตต่อไปสามารถทดสอบล้อได้ตั้งแต่ขนาด 14 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว 

       ‹ หลักการทำงานคือ การนำล้อใส่ยางและเติมลมเข้าตามค่าของยางที่รับได้ตามกำหนด แล้วนำเข้าไปประกอบยึดติดกับเพลาหมุนที่วางอยุ่บนรางเลื่อนและมีชุดวัดนำหนัก ( Load Cell ) และชุดวัดรอบความเร็ว แล้วใช้ไฮโดรลิค หรือ Servo Motor ดันเข้าไปชนกับล้อเหล็ก ( Fly Wheel ) ซึ่งหมุนอยู่ด้วยมอเตอร์ขับด้วยสายพาน และปรับแรงดันไฮโดรลิค หรือ ไฟฟ้า ถ้าเป็น Servo Motor เพื่อให้ได้แรงกดที่ต้องการทดสอบ เปรียบเสมือนการใช้งานจริง แล้วทำการทดสอบไปจนครบรอบหรือระยะทางที่ต้องการหลังจากที่ทำกรทดสอบแล้วก้นำล้อมาตัดเอาส่วนของล้อนำตรวจสอบโครงสร้างภายถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 


 • เครื่องทดสอบแรงบิด ( Torsion Test Machine )

torsion test machine          เครื่องทดสอบแรงบิดเป็นเครื่องทดสอบแรงบิดของล้อ รถมอเตอร์ไซด์ ใช้สำหรับทดสอบแรงบิดที่เกิดขึ้นจากใช้งานของรถมอเตอร์ไซด์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเช่นแรงบิดที่เกิดจากการออกตัวของรถในสถาพที่มีน้ำหนักหรือการออกตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการกระชากอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้ล้อนั้นเสียหายและเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้ ดังนั้นการทดสอบอย่างเหมาะสมและแม่นยำทำให้สินค้ามีคุณภาพเหนือคู่แข่งขันในตลาด 

       ‹ หลักการทำงานของเครื่องจักร คือ การนำล้อที่ต้องการทดสอบเข้ามายึด ในตำแหน่งที่กำหนดแล้วตั้งค่าน้ำหนัก จังหวะ ทิศทาง จำนวนครั้ง และ เวลา ที่ต้องการทดสอบ บน Touch Screen เครื่องจะทำงานโดยอัติโนมัติ จนครบค่าที่ต้องการ หลังทดสอบแล้ว ก็นำไปตรวจสอบโครงสร้างภายในต่อไป สามารถทำการทดสอบได้กับล้อได้หลายขนาดตามต้องการ

 


  Hanger Carrier Machine ( เครื่องประคองชุดแขวนชิ้นงานในระบบพ่นสีอัตโนมัติ )

hanger-carrier-machine

          เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้นตาม ความต้องการของลูกค้า เป็นเครื่องจักรเฉพาะด้าน เพื่อทำงานควบคู่ไปกับสายพานใน Line พ่นสีอัติโนมัติ มีหน้าที่ประคอง ชุดแขวนชิ้นงาน (Hanger) ในช่วงระหว่างการนำชิ้นงานเข้า และ ออก จาก Hanger  ให้มั่นมั่นคง นิ่งเรียบ เพื่อให้ หุ่นยนต์ (Robot) ทำการหยิบชิ้นงานเข้าออกได้อย่างแม่นยำไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย ลดการสูญเสียจากชิ้นงานที่อาจเกิดการชำรุดจากการกระทบระหว่างกัน

 


 • Casting Machine (เครื่องหล่ออลูมิเนียม)

castingmc          เครื่องหล่ออลูมิเนียม เป็นเครื่องสำหรับหล่อชิ้นงานอลูมิเนียม ออกแบบตามลักษณะ ของโมลด์ และขั้นตอนการพล่อของแต่ละชิ้นงาน ตามความต้องการของลูกค้า

 


 • Hydraulc Pressing Machine (เครื่องเพรสไฮดรอลิค)

pressing machine           เครื่องเพรสไฮโดรลิคออกแบบและสร้าง ตามลักษณะการใช้งานและความของของลูกค้า

 


 •  AutoMatic transfer Unit ( ระบบลำเลียงอัตโนมัติ )

quenching machine

          ระบบลำเลียงอัตโนมัตินี้ ได้ออกแบบและสร้าง ตามความต้องการของลูกค้า ใช้ในการลำเลียงชิ้นส่วนอลูมิเนียมเข้าเต้าอบ 2 ชุด อย่างต่องเนื่องในกระบวนการ เพื่อให้ชิ้นงานหลังจากที่ผ่านกระการหล่อมาแล้วได้ความแข็งเหนียวตามต้องการ  ก่อนที่จะนำไปทำการกลึง กัด เจาะ หรือ CNC และได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ลดภาระความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของพนักงานและผลผลิตที่ลดลงจากความเมื่อยล้า ของพนักงานที่ต้องทำงานในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิโดยรอบสะสมสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเมื่อยล้า และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงต้องสร้างระบบอัติโนมัติขึ้นมาใช้งาน


 •  Transfer Unit  ( เครื่องหยิบย้ายชิ้นงานอัตโนมัติ )

tranfer unit

          เครื่องจักรนี้ได้ออกแบบและสร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้า เพื่อหยิบจับ ยก ย้าย หรือ เคลื่อนย้าย ชิ้นงาน หรือสิ่งของ ที่มีน้ำหนักมาก จากสถานีการทำงานหนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง แบบอัติโนมัติ ที่ไม่สามารถใช้คนให้ทำงานซ้ำทั้งวันได้โดยไม่มีการเมื่อยล้า 

 


เครื่องจักรที่สร้างจากต้นแบบ

Spinning Machine ( เครื่องรีดสแตนเลส )

 Spinning Machine เป็นเครื่องรีดสแตนเลสสำหรับใช้ขอบของหม้อต้ม กาต้มน้ำ หรือ เครื่องใช้ในบ้านที่เป็นหม้อเคลือบ แก้ว เครื่องจักรนี้ได้สร้างขึ้นจากต้นแบบของเดิม

spinning machine


 • Bean Roasting Machine (เครื่องคั่วถั่ว)

            เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องสำหรับคั่วถั่วลิสงให้สุกเพื่อนำไปเคลือบหรือปรุงรสเพิ่มรสชาติต่อไป

roastbeans machine 


 • Sticky Rice Roasting Machine (เครื่องทำแป้งข้าวเหนียว)

stickyrice

          เครื่องจักรนี้เป็นส่วนหนึงของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการทำแป้งข้าวเหนียวสร้างขึ้นจากต้นแบบของลูกค้า


 •  Mixer Tank 

mixer tank

 

          ถังผสม สแตนเลส ใช้ผสมอาหาร เคลือบ ปรุงรส

 

   
   
หน้าแรก |  ข้อมูลบริษัท |  ผลงานและบริการ |  ลูกค้าของเรา |  ติดต่อเรา