Pallet Support

           Pallet Support เป็นอุปกรณ์สำหรับวางครอบพาเลทไม้ทั้ง 4 มุมของ พาเลทซึ่งมีสิ่งของ สินค้าหรือวัตถุดิบวางอยู่พาเลทแล้วใช้แผ่นพลาสติกหุ้มโดยรอบ และ สามารถนำพาเลทชุดต่อไปมาวางซ้อนกันด้านบนได้เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเก็บสินค้าง Pallet Support นี้จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมห้องเย็น ซึ่งต้องเก็บสิ้นค้าไว้ภายในไม่ให้เกิดการเน่าเสีย และส่งต่อให้ลูกค้าต่อไปเมื่อต้องการใช้

 anglepipe-rackpipe

         Pallet Support ที่ทางบริษัทฯ เราทำ จะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะต้องการวางสิ้นค้าประเภทใดและมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหน ทางลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบตามต้องการได้  และมีบริการปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความแข็งแรงและใช้เหล็กมีน้ำหนักน้อยที่สุด และทำการผลิตง่ายที่สุด ทำให้ลูกค้าได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม

          จากในรูปด้านบนเป็น Pallet Support ที่ทำจากเหล็กฉากและท่อแล้วมาพ่นสี ด้วยสีน้ำมัน

 

   
   
หน้าแรก |  ข้อมูลบริษัท |  ผลงานและบริการ |  ลูกค้าของเรา |  ติดต่อเรา